Geneettisen tiedon hyödyntäminen potilastyössä on lisääntymässä. Varsinkin monien lääkeaineiden kohdalla potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioon ottaminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa ovat osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä.

Yhä useammalta potilaalta on tutkittu tavallisimpien metaboliareittien nopeuksia geenitesteillä. Ongelmana on kuitenkin se, ettei tieto ole riittävän helposti ja luotettavasti käytettävissä hoitotilanteissa. Geenitaltio on palvelu, jossa potilaalle tehtyjen geenitestien tulokset on tallennettu ammattimaisesti tietokantaan. Tiedoista käy selkeästi ilmi potilaan geenitestien tulosten vaikutus eri lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Yhteenveto tuloksista on saatavilla erikseen ammattilaisille ja potilaille tarkoitetussa muodossa. Potilaan perimästä löytyneet variaatiot löytyvät myös Geenitaltiosta. Geenitestien tulokset ovat aina genetiikan asiantuntijoiden tallentamia, joten ammattilainen voi aina luottaa Geenitaltioon tallennettuihin tietoihin.

Koska potilaan geneettinen tieto ei muutu, voidaan Geenitaltio-palvelun avulla välttää tarpeettomasti saman testin toistamista. Lisäksi tieto on helposti käytettävissä hoitotilanteissa, joten se voidaan aina ottaa huomioon lääkettä määrättäessä.

Kansainvälisiä suosituksia eri lääkkeiden annostuksesta eri metaboliatyypeillä tulee jatkuvasti lisää. Abomics Oy käy säännöllisesti läpi tieteellisiä julkaisuja ja päivittää suositukset rakenteelliseen ja helposti ymmärrettävään muotoon GeneRx-tietokantaan. Geenitaltio hyödyntää näitä suosituksia lausunnoissaan. Sen lisäksi GeneRx-tietokanta on jo integroitu joihinkin potilastietojärjestelmiin. Lue lisää osoitteesta: http://www.abomics.fi/ratkaisut/generx

Abomics Oy tarjoaa myös koulutuspalveluita kliiniseen käyttöön soveltuvista testeistä ja niiden käyttöaiheista. Ota yhteyttä ja tilaa koulutus organisaatiollesi!

Kysyttävää?

Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.